Kolonihaveforeningen i Vorup

Sidste nyt

Generalforsamling 2020

Lørdag den 8. februar kl. 13.00 i Fritidscentret, Vestergade 15.

Dagsorden

 1. Ved ankomst registreres de deltagende haver
 2. Velkomst
 3. Valg af dirigent
 4. Nedsættelse af stemmeudvalg
 5. Formandens beretning
 6. Fremlæggelse af årsregnskab 2019
 7. Indkomne forslag
  1. Se bilag 1 og 2
 8. Valg af bestyrelsesformand
  1. Knud Vissing – genopstiller
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  1. Jan Larsen – genopstiller
  2. Jesper Jensen – opstiller
 10. Valg af 2 suppleanter
  1. Lasse – genopstiller
  2. Ny valg
 11. Valg af delegerede til kredsrepræsentantsmøde
 12. Eventuelt

Bilag 1

Bilag 2