Kolonihaveforeningen i Vorup

Kollektiv forsikring

Kolonihaveforbundet vedtog på deres kongres i 2018, at alle kolonihaver med hus skal som minimum have en brandforsikring. Derudover kan der også tegnes bygningskasko- og indboforsikring.

Forsikringsmuligheder:

 1. Forsikringen indeholder 1) bygningsforsikring og koster kr. 245,00 årligt + kr. 20,00 i administrationsomkostninger.
 2. Forsikringen indeholder 1) bygningsforsikring 2) bygningskasko. Desuden en 3) indboforsikring på kr. 75.000,00. Forsikringen koster kr. 940,00 + kr. 20,00 i administrationsomkostninger.
 • En tegnet forsikring overgår automatisk til ny havelejer, den kan dog opsiges.
 • Opkrævning sker en gang årligt sammen med havelejen, der forfalder 31. januar.
 • Der er kun et fælles forsikringsbevis, som bestyrelsen tager varer på.

Forsikringen dækker følgende:

1. Brand, el-skade og grundejeransvar:

Op til 40 m2, som er Vorupkærparkens maksimale bebyggelsesprocent og det er denne den årlige præmie beregnes ud fra.

 • Lynnedslag
 • Kortslutning
 • Overspænding
 • Induktion
 • Spændingsudsving
 • Statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer

Medlemmer kan ikke forvente at få dækket m2, der overskrider den maksimale bebyggelsesprocent. Dvs. der dækkes max. 10 % af grundens størrelse.

 • Desuden dækkes hus-, og grundejeransvar; dvs. ansvar for uheld og ulykker (personskade og tingskade) mv., som sker inden for egen havelod.

2. Bygningskasko:

Dækker op til 40 m2, som er Vorupkærparkens maksimale bebyggelsesprocent og det er denne den årlige præmie beregnes ud fra.

Der dækkes følgende skader på bygningen:

 • Stormskade – vindstyrke 17,2 m pr. sekund
 • Sky- og tøbrud
 • Udstrømning af væsker
 • Frostsprængning (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning).
 • Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung, at tagkonstruktionen ikke kan bære)
 • Pludselige skader på bygning
 • Tyveri og hærværk

Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Der er dog selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på kr. 7.000,00

3. Indboforsikring:

Vorupkærparkens dækningssum på indbo er kr. 75.000,00.

Der dækkes for følgende skader på indbo:

 • Brandskader
 • Stormskader
 • Sky- og tøbrudsskader
 • Udstrømning er væsker
 • Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synlige tegn på indbrud. Dvs. indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke
 • Kortslutning af privat indbo. Jf. særskilte betingelser