Generel Info

Herunder finder du links til forskellig info

Fælles Arbejdslørdag

Hver have har en fælles arbejdsdag årligt - vi hygger os og hjælpes ad med at holde vores forening pæn.  Listen og mere information finder du her.

Vigtige Datoer

I løbet af året er der som kolonihave-ejer nogle forskellige datoer man skal være opmærksom på, bla. skal hækken klippes til en vis dato. Find oversigten her.

Arrangementer

Vi har som forening nogle fælles sociale arrangementer, hvor vi hygger os sammen og lærer hinanden at kende på kryds og tværs.

Samletank

Man skal ansøge om etablering af samletank. Tag kontakt med en autoriseret kloakmester, som også hjælper dig med din ansøgning. Link til ansøgning her.

Byggeri/ombygning mv.

Ved nybyggeri/ombygning/terrasse mv. skal der udfyldes et skema, der skal underskrives af bestyrelsen og søges om tilladelse ved Østjyllands Kreds. Hent skemaet her:

Vi sorterer vores husholdnings-affald i de containere der står ved Smut Ind. Affald derudover skal afleveres på genbrugs-stationen. Se oversigt over affaldssortering her:

Boder & afgifter 

Bestyrelsen kan udstede en bod eller afgift i forskellige tilfælde ifølge vedtægter og regler vedtaget i foreningen og kredsen. Se oversigten her.

Kontakt

Har du spørgsmål om Vorupkærparken?

Vi står klar til at hjælpe dig med svar og information. Kontakt os for at få mere at vide om vores beboerforening.