Kolonihaveforeningen i Vorup

Mødedatoer

Oversigt over fælles arbejdslørdage 2020

Alle møder kl. 9.00 på kontoret/Smut-Ind og er færdige kl. 12.00.

Er du forhindret i at møde på det oplyste tidspunkt, skal du kontakte bestyrelsen for en ny dato.

Se datoerne for 2020 her