Kolonihaveforeningen i Vorup

Forsikring

Det er lovpligtigt at have en brandforsikring incl. kasko af din kolonihave og du bestemmer selv om der også skal være en indboforsikring.

Vi skal ikke se din police, men du skal udfylde vores blanket: ”Tro- og loveerklæringpå at du har tegnet forsikring. Blanketten bliver opbevaret hos Østjyllands Kreds.