Kolonihaveforeningen i Vorup

Information

Vorupkærparken er en dejlig kolonihaveforening med 144 haver og en fællesbygning, hvor det er muligt at leje festlokalet. Der findes en større græsplæne til bl.a. boldspil og en lille legeplads til mindre børn.

Stierne i området indbyder til en løbe,- gå- eller cykeltur, og der kan opleves et fantastisk rigt dyreliv af gæs, svaner, isfugle, spætter, snoge mv. I sommerhalvåret afgræsses en del af området af de gamle danske husdyrracer, som får, geder og Galloway kvæg.

Vi har lavet denne side, da vi har erfaret, vi ofte får de samme spørgsmål og håber at du her finder et svar. Gør du ikke, må du gerne kontakte os.

Træffetider og kontakt

Vorupkærparkens bestyrelse kan ske på telefon 61 14 39 46 på nedenstående tidspunkter:

  • mandage og torsdage mellem kl. 18 og 19.
  • personlig kontakt kan ske på de lørdage, hvor der er fælles arbejdsdag mellem kl. 10.00 og 11.30 på kontoret Dildkæret 26.

Østjyllands Kreds, Vestergade 48

Østjyllands Kredsen har åben hver onsdag mellem kl. 17 og 19, dog kun i den første time i sommerferien og i december/januar og februar hver anden uge. Telefon 86429522.
www.kolonihaveforbundet-oestjyllandskreds.dk/

Sprængte vandrør

Kontakt Jørgen, Timiankæret 41, tlf. 51419342 for at få lukket for hovedhanen.

Leje af Smut-Ind

Kontakt Hanne Kjærsgaard på tlf. 40 16 76 36.
Fælleshuset har alle køkkenfaciliteter og service til 80 personer. Fælleshuset kan lejes af alle.

Adresseændring

Oplys din nye adresse til Østjyllands Kreds, Vestergade 48, inden for 14 dage. Vær opmærksom på, at man ikke må have folkeregisteradresse i en kolonihaveforening. Ved flytning uden for Randers Kommune er det desværre ikke muligt at beholde sin have, som derfor må sættes til salg.

Faste arrangementer

Sommersæsonen går fra sommertid start til sommertid slut.
Lørdag, den sidste weekend i marts måned, bliver der åbnet for vandet kl. 11.00. Inden vi åbner for vandet, skal alle havelejere have lukket egne vandhaner. Der skal være en person til stede i hver enkelt kolonihave.
Samme dag kl. 12.30 vil der blive serveret suppe i fællesbygningen til alle, der måtte have lyst.
Søndag, den sidste weekend i oktober, vil der blive lukket for vandet kl. 11.00. Efterfølgende giver bestyrelsen en øl/sodavand til de fremmødte ved fællesbygningen.

Første Pinsedag

Kl. 9.00 hejser vi flaget og synger et par sange. Bagefter vil der være et rundstykke, ost og syltetøj, kaffe/ te og en dram/bitter.

Dine egne arrangementer

Hvis du som havekolonist har lyst til at arrangere en aktivitet, f.eks. en fælles grilldag/aften for dine medhavekolonister, har du mulighed for at låne Smut-Ind, såfremt den ikke er lejet ud.

Konkurrencer

Vil du deltage i Vorupkærparkens konkurrence om den højeste solsikke eller det tungeste græskær, skal du blot så et par frø i din have. Se vores opslag

Nyttige oplysninger

Østjyllands Kreds’ vedtægter, regler mv.

Link til vedtægter og skemaer: www.kolonihaveforbunde-oestjyllandskreds.dk/regler-vedtaegter/

Vorupkærparkens hjemmeside

Her findes oplysninger om de lokale ordensregler, udlejning af festlokalet, oplysning om hvornår man skal på en fælles arbejdsdag, salg af kolonihaver, aktiviteter med mere.

Facebookgruppe

https://www.facebook.com/groups/1616458845290126/ eller søg efter: Vorupkærparken Randers

Din e-mail adresse

Har vi din e-mail adresse, sender vi oplysninger om begivenheder og aktiviteter. Oplys os den på vorupkaerparkensformand@gmail.com eller blot en seddel i postkassen, Dildkæret 26, med dit navn og haveadresse.

Informationstavle

Opslag er også tilgængelig på vores informationstavlen ved fællesbygningen Smut-Ind.

Have Nyt og Havebladet

Havebladet sendes med Poists Nord og i sommermånederne bliver Have Nyt tilgængelig i Vorupkærparken og i vintersæsonen sendes Have Nyt ud med Post Nord til din folkeregisteradresse.

Fælles arbejdsdag

Se informationstavlen ved Smut-Ind. Opslag om mødedatoer opsættes i februar md. Kontakt bestyrelsen, hvis du er forhindret og gerne vil bytte til en anden dag.

Sygdom

Det er altid en god ide, at meddele bestyrelsen kortere eller længere tids sygdom.

Haveleje

Det er Østjyllands Kreds, der opkræver haveleje og har du ikke modtaget din opkrævning senest den 20. januar eller 20. juli, skal du kontakte Østjyllands Kreds. Du har nemlig selv ansvaret for at havelejen bliver betalt.

Vurdering/havesalg

Bestil vurdering ved Østjyllands Kreds, Vestergade 48, når haven skal sælges. Der vurderes den sidste mandag i en måned. Kontakt Vorupkærparkens bestyrelse for udlevering af skema.

Haven bliver solgt

Kontakt Vorupkærparkens bestyrelse og få et skema. Skemaet skal udfyldes og underskrives af sælger, køber samt et bestyrelsesmedlem.

Skyldig gæld

Har du gæld, når du sælger haven, skal denne afregnes på det tidspunkt handelen gennemføres.

Byggeri/ombygning mv.

Ved nybyggeri/ombygning/terrasse mv. skal der søges om tilladelse ved Østjyllands Kreds. Kontakt Vorupkærparkens bestyrelse for udlevering af skema.

Forsikring

Bygninger skal være forsikret mod brand og oprydning

Samletank

Ansøgning om etablering af samletank findes her: www.randers.dk/borger/natur-og-miljoe/spildevand/samletank/

Tag kontakt med en autoriseret kloakmester, som også hjælper dig med din ansøgning.

Udslagskumme

På en side af toiletbygningen er opsat en udslagskumme, hvor tørkloset og toilet-spande skal tømmes. Den tid, hvor man nedgravede sine efterladenskaber i egen have, er nu slut.

Affald

Vi sorterer vores affald og der er:
2 containere til papir
4 containere til dåser, kødbakker, hård plastik, metal, folie, glas mv,
8 containere til restaffald inkl. madaffald.

Affald ud over ovennævnte

Flamingo, store papkasser, batterier, maskiner, møbler, havestole, jern og meget mere, skal man selv aflevere på Genbrugsstationen, Ørneborgvej.

Havevandring

Bestyrelsen går rundt i kolonihaveforeningen 3 gange årligt.
Den sidste weekend i maj måned vil bestyrelsen iagttage om man nu også husker at få fjernet sit ukrudt i hækkene og på stierne og man husker, at græsplænen skal slås. Man må gerne have græs på stien uden for sin have, blot man husker at slå det mindst en gang ugentlig.
Vi vil også meget gerne ind og se din kolonihave, da vi på samme tidspunkt udtager kolonihaver, der kunne være et emne til uddeling af præmie. Havekonsulenten kommer gerne i slutningen af juni måned for at vurdere de foreslåede emner og skal have adgang til kolonihaven. Ingen adgang, ingen mulighed for præmie.
Hækkene skal være klippede senest den 1. juli og den 1. oktober og her vil bestyrelsen gå rundt den første weekend efter denne dato.
Bestyrelsen kan udstede en påmindelse eller bod. Se opslaget på informationstavlen ved Smut-Ind eller hjemmesiden