Kolonihaveforeningen i Vorup

Information

Vorupkærparken er en dejlig kolonihaveforening der også har en fællesbygning, hvor det er muligt at leje festlokalet. Der findes en større græsplæne til bl.a. boldspil og en lille legeplads til mindre børn.

Stierne i området indbyder til en løbe,- gå- eller cykeltur, og der kan opleves et fantastisk rigt dyreliv af gæs, svaner, isfugle, spætter, snoge mv. I sommerhalvåret afgræsses en del af området af de gamle danske husdyrracer, som får, geder og Galloway kvæg.

Vi har lavet denne side, da vi har erfaret, vi ofte får de samme spørgsmål og håber at du her finder et svar. Gør du ikke, må du gerne kontakte os.

Adresseændring

Oplys din nye adresse til Østjyllands Kreds, Vestergade 48, enten personligt eller på telefon: 86 42 95 22. Østjyllands Kreds modtager ikke oplysninger om adresseflytning.

Vær opmærksom på, at man ikke må have folkeregisteradresse i kolonihaveforeningen. Ved flytning uden for Randers Kommune er det desværre ikke muligt at beholde sin have, som derfor må sættes til salg.

Haveleje

Det er Østjyllands Kreds, der opkræver haveleje og har du ikke modtaget din opkrævning senest den 20. januar eller 20. juli, skal du kontakte Østjyllands Kreds. Du har nemlig selv ansvaret for at havelejen bliver betalt.

Have Nyt og Kolonihaven

Have Nyt udkommer 8 gange årligt. I perioden november til marts sendes det med Postnord og fra sommertid start til slut skal du selv hente Have Nyt i den lille metalkasse på informationstavlen ved Smut-Ind.

Kolonihaven udkommer 4 gange årligt og sendes ud med Postnord.

Nyttige oplysninger

På vores hjemmeside findes oplysninger om udlejning af festlokalet, oplysning om hvornår man skal på en fælles arbejdsdag, vurdering, salg af kolonihaver eller når du har solgt, faste arrangementer, forsikring, lokale ordensregler, samletank, byggevedtægter, lejevilkår og meget andet. Her fremhæves nogle få ting:

Fælles arbejdsdag

Hver kolonihave har en fælles arbejdsdag årligt. Bestyrelsen fastlægger dato for haverne og skulle du være forhindret på den tildelte dag, er det vigtigt at du kontakter bestyrelsen inden dagen for at melde afbud og få en ny dato. Listen med mødedatoer bliver lagt på hjemmesiden og ophænges på informationstavlen.

Samletank

Ansøgning om etablering af samletank findes her: www.randers.dk/borger/natur-og-miljoe/spildevand/samletank/

Tag kontakt med en autoriseret kloakmester, som også hjælper dig med din ansøgning.

Byggeri/ombygning mv.

Ved nybyggeri/ombygning/terrasse mv. skal der søges om tilladelse ved Østjyllands Kreds. Kontakt Vorupkærparkens bestyrelse for udlevering af skema, der også skal underskrives af bestyrelsen for aflevering til Østjyllands Kreds.

Udslagskumme

På en side af toiletbygningen er opsat en udslagskumme, hvor tørkloset og toiletspande skal tømmes.

Affald

Vi sorterer vores affald i de containere, der står på pladsen ved Smut-Ind, Dildkæret 26:

  • 2 containere til papir
  • 4 containere til dåser, kødbakker, hård plastik, metal, folie, glas m.v.
  • 8 containere til restaffald inkl. madaffald

Affald ud over ovennævnte

Flamingo, store papkasser, batterier, maskiner, møbler, havestole, jern, malerbøtter, dunke og bøtter, der har indeholdt benzin og lignende og meget mere, skal afleveres personligt på Genbrugsstationen, Ørneborgvej.

Haverundgang

Bestyrelsen går rundt 3 gange årligt i foreningen og iagttager om hække er klippet til tiden og om der også bliver renholdt i og omkring haverne og hækkene. Bestyrelsen kan udstede en påmindelse eller bod.

 

Boder & afgifter

Bestyrelsen kan udstede en bod eller afgift i forskellige tilfælde, se oversigten her:
bod og afgifter

 

Arrangementer

Ud over de faste årlige arrangementer, der står andet sted, har du også mulighed som havelejer, at låne festsalen til nogle timers arrangement for dine medkolonister med mindre festsalen er udlejet til anden side.