Kolonihaveforeningen i Vorup

Hvad gør jeg når jeg har solgt

Jeg har solgt min kolonihave.

Du skal kontakte bestyrelsen, for at aftale et møde mellem sælger, køber og 2 bestyrelsesmedlemmer for at udfylde og underskrive en blanket til brug for at kunne foretage handel på Østjyllands Kreds’ kontor. Køber skal betale en engangsydelse på kr. 500,00 for at være medlem af foreningen.