Kolonihaveforeningen i Vorup

Hvad gør jeg når jeg vil sælge

Jeg vil gerne sælge min kolonihave.

Du skal henvende dig på kontoret på Østjyllands Kreds, Vestergade 48 og bede om at få din have vurderet. Vurdering sker altid den sidste mandag i en måned og henvend dig senest ugen før. Der vurderes ikke i december, januar og februar. Det er dog muligt i nødstilfælde, f.eks. fraflytning fra kommunen eller dødsfald. En vurdering gælder 12 måneder.

En vurdering koster kr. 400,00.

Når du har fået vurderingen, er bestyrelsen behjælpelig med at få lavet et opslag, der lægges på Vorupkærparkens hjemmeside samt ophængning på info-tavlen. Hvis du selv udarbejder eget opslag, må du gerne sende det til vorupkaerparkensformand@gmail.com i word-format. Opslaget vil blive lagt på hjemmesiden.