Kolonihaveforeningen i Vorup

Vandproblemer

Sprængte vandrør eller lignende vandproblem, hvor der skal lukkes for hovedhanen:

kontakt Lasse på telefon 29 41 77 91 eller på haveadressen Chilikæret 9