Kolonihaveforeningen i Vorup

Årets arrangementer

Søndag den 31. maj 2020 kl. 9.00

Pinse Flaget hejses, mens vi synger og efterfølgende er der kaffe, rundstykker mv.